Reservar bitllets d’autobús, tren o vaixell per a viatgers amb discapacitat: requisits, límit de places i com aconseguir-les

Poden reservar-se per internet, per telèfon o a les guixetes de cada mitjà de transport, encara que es recomana reservar amb antelació.

Viatjar amb una cadira de rodes continua sent un gran repte per a moltes persones. Als problemes d’accessibilitat a les estacions i les andanes s’hi afegeix la dificultat d’accés amb la cadira a trens o autobusos. La legislació espanyola regula les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels diferents modes de transport per a les persones amb discapacitat.

Cada tipus de transport ha de complir amb el Reial decret per garantir que aquestes persones puguin viatjar a les seves instal·lacions. Per això compten amb unes places específiques, les places H, reservades per a viatgers amb mobilitat reduïda. En alguns casos no són seients com a tals, sinó espais adaptats per col·locar una cadira de rodes. Cada tipus de transport (ferroviari, marítim, aeri i de viatgers per carretera, tant urbà com suburbà amb autobús) ha de complir amb el Reial decret 1544/2007 i garantir que aquestes persones puguin viatjar.

En el cas dels trens, el nombre d’espais per a viatgers de tren amb cadira de rodes amb què ha de comptar cada tren dependrà de la seva longitud. Aquestes places són més amples i no tenen seient, compten amb un respatller i un reposacaps. La cadira haurà d’estar ancorada al terra per evitar moviments en cas de frenada brusca. A més, l’usuari podrà portar col·locat un cinturó de seguretat d’almenys tres punts d’ancoratge.

A cada tren també s’habilitaran seients prioritaris per a viatgers que accedeixen al tren amb cadira de rodes però viatgen en un seient convencional, també en funció de la longitud del tren. La tripulació ha d’ajudar aquests passatgers a passar de la cadira de rodes al seient i guardar la seva cadira de rodes durant el viatge. A més, també es disposarà dels mitjans i mesures precisos perquè aquest viatger pugui utilitzar un lavabo adaptat, en cas que existeixi.

En el cas dels autobusos, aquests hauran de comptar amb places reservades per a persones amb discapacitat ubicades juntament amb els accessos al vehicle, encara que la norma no especifica la quantitat. Hauran de facilitar, a més, l’accessibilitat a les persones que viatgin a la seva pròpia cadira de rodes i habilitar el vehicle amb els mitjans necessaris per simplificar l’accés amb la cadira. La superfície de l’autobús no pot ser lliscant i les vores dels esglaons o altres obstacles que hi pugui haver han d’estar senyalitzats adequadament.

Als autobusos urbans hi haurà una superfície lliure de seients amb capacitat per allotjar, almenys, un passatger en cadira de rodes. La superfície per a la cadira tindrà unes dimensions mínimes de 1.300 mm de longitud i una amplada de 750 mm i al lateral del vehicle s’instal·larà una barra horitzontal en què el passatger es pugui subjectar amb facilitat. En aquest espai també es podran col·locar carrets de nadó.

Com explica l’Empresa Municipal de Transports de Madrid, la majoria dels autobusos compten amb dues plataformes en què cabrien dues cadires de rodes i dos carrets de nadó, cosa que sol ser suficient perquè no hi hagi problema per acomodar tots els viatgers en cada trajecte. Tot i això, en cas de coincidir més vehicles d’aquest tipus que places en un autobús, la preferència d’aquest espai serà sempre per a les cadires de rodes. A més, almenys quatre seients propers a la porta d’accés estaran reservats a persones amb mobilitat reduïda, no usuaris de cadires de rodes, que estaran senyalitzats amb un pictograma.

Les empreses titulars de transport marítim hauran de comptar com a mínim amb un vaixell accessible a les persones amb discapacitat per a cada línia regular de viatgers, que estigui disponible cada dia de servei i en cada sentit del viatge. A més, segons la normativa s’establiran zones adaptades a cada sala i coberta dotades de terres no lliscants i ancoratges i cinturons de seguretat que garanteixin que la travessia es desenvolupi en adequades condicions de seguretat.

En el cas dels avions, les diferents companyies també ofereixen una sèrie de places reservades per als passatgers amb discapacitat, que solen ser a les primeres files, al costat de les finestretes. El personal d’assistència serà l’encarregat d’accedir amb el passatger a aquests seients i us proporcionarà una atenció personalitzada tant a l’aeroport com a les instal·lacions de l’aeronau. La companyia aèria té l’obligació de facturar la cadira de rodes sense cap cost addicional i, una vegada facturada, l’aeroport facilitarà al passatger una cadira de rodes per traslladar-lo fins a l’avió.

Requisits

Per viatjar amb cadira de rodes, els passatgers han de complir amb una sèrie de requisits. En primer lloc, la cadira pot tenir unes dimensions màximes de 70 centímetres d’amplada, 1,3 metres de profunditat i 1,4 metres d’alçada. Si el viatge es realitza en una plaça convencional, serà convenient que la cadira de rodes sigui plegable per facilitar-ne el transport. En el cas de viatjar amb altres dispositius de mobilitadad, el viatger haurà de consultar a l’oficina d’atenció al viatger sobre l’embarcament.

Comprar aquests bitllets

Els usuaris poden comprar aquests bitllets a través de la pàgina web de la companyia de transport, a través d’atenció telefònica oa les taquilles. Per exemple, en el cas de la venda online de Renfe, per reservar una plaça H els usuaris hauran de marcar aquesta opció (ubicada sota l’estació de destinació) per consultar quins trens tenen disponibles aquestes places.

La llei no especifica com s’han d’habilitar els punts de venda, però sí que exigeix que allà on hi hagi taulells i punts de venda de bitllets n’hi haurà d’haver un, com a mínim, que sigui accessible. A més, per comprar els bitllets hauran de complir els requisits que estableix cada companyia i acreditar-los, per exemple, presentant la targeta de discapacitat o el certificat mèdic que acrediti la necessitat d’una plaça adaptada. És important tenir en compte que aquestes places solen tenir una disponibilitat limitada a cada mitjà de transport, per la qual cosa es recomana reservar amb antelació.

Font: Servimedia/MALDITA.ES

https://diarideladiscapacitat.cat/reservar-bitllets-dautobus-tren-o-vaixell-per-a-viatgers-amb-discapacitat-requisits-limit-de-places-i-com-aconseguir-les/

Uncategorized

Las nuevas enfermedades por las que puedes pedir la jubilación anticipada

Deben provocar una discapacidad en el trabajador igual o superior a un 45%.


El Consejo de Ministros ha aprobado la flexibilización de las condiciones por las que algunos trabajadores podrán optar a una jubilación anticipada, una medida que busca facilitar que personas con ciertas discapacidades dejen de trabajar. Cuando esta modificación quede registrada en el BOE estará plenamente vigente y será entonces cuando los empleados que presenten alguna de las siguientes características podrían solicitar un retiro antes de tiempo con derecho a pensión:

Discapacidad intelectual

Parálisis cerebral
Anomalías genéticas (síndrome de down, síndrome de Prader Willi, síndrome X frágil, Osteogénesis imperfecta, Acondroplasia, Fibrosis Quística, Enfermedad de Wilson)
Trastornos del espectro autista
Anomalías congénitas secundarias o Talidomida
Secuelas de polio o síndrome postpolio
Daño cerebral adquirido (traumatismo craneoencefálico, secuelas de tumores del SNC, infecciones o intoxicaciones)
Enfermedad mental (esquizofrenia, trastorno bipolar)
Enfermedad neurológica (esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, leucodistrofias, síndrome de Tourette, lesión medular traumática)

Podrán acogerse a la jubilación anticipada personas que acrediten una discapacidad igual o superior a un 45%, pudiendo sumarse los porcentajes de dos patologías distintas para llegar o superar a ese umbral del 45%. La flexibilización del Gobierno también reduce el tiempo mínimo de cotización que deben cumplir estas personas para jubilarse anticipadamente, pasando éste de 15 años a solo 5 años.

Con estas excepciones el Gobierno busca compensar la menor esperanza de vida de quienes sufren una discapacidad.

https://www.elperiodico.com/es/economia/20230525/novedad-boe-enfermedades-jubilacion-anticipada-dv-87551978

Uncategorized

Elecciones Municipales 28 de mayo 2023

Uncategorized

Servei gratuït de transport per a persones amb mobilitat reduïda per anar a votar el proper diumenge, 28 de maig.

Per beneficiar-se’n tan sols cal sol·licitar-ho prèviament trucant al telèfon 93 895 01 32.

S’acompanyarà a votar les persones amb mobilitat reduïda que ho hagin sol·licitat prèviament trucant al telèfon 93 895 01 32

Coincidint amb les eleccions municipals, el proper 28 de maig, s’ofereix novament un servei gratuït de transport per a persones amb mobilitat reduïda. Per beneficiar-se’n tan sols cal sol·licitar-ho prèviament trucant al telèfon 93 895 01 32 o trucant també el mateix dia de votació.

Un cop realitzada la petició, des de l’Ajuntament es posaran en contacte amb els sol·licitants per tal d’acordar el tipus de transport i l’hora de recollida pels respectius domicilis per dirigir-se al col·legi electoral que correspongui.

https://www.cubelles.cat/pl251/actualitat/id7161/transport-adaptat-eleccions-municipals.htm?fbclid=IwAR3yUEIgwNti6ETQXnzNAzjuesdymey8CTojfwWu76pYTqRqvxuYa2mxgIQ

Uncategorized

Pensión por incapacidad permanente: estos son los nuevos derechos

La Seguridad Social distingue cuatro grados de incapacidad: parcial, total, absoluta y de gran invalidez.


La pensión por incapacidad permanente es una ayuda económica que concede la Seguridad Social que tiene como objetivo cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral.

Pero antes de ser otorgada esta prestación, un tribunal médico llamado Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) analiza al paciente y determina si corresponde otorgarle la pensión por incapacidad permanente, en qué grado y de cuánto será la cuantía.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Empleo, una de las novedades más notables es que todas las personas que cobren una pensión por incapacidad permanente tendrán reconocido una discapacidad de al menos el 33%, tal y como informa 65ymás.


Asimismo, aunque no exista una lista oficial por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de las enfermedades por las que se concede la incapacidad permanente, a partir de ahora también formarán parte las personas con trastorno del espectro de autismo.

Por otro lado, la nueva norma recoge que los servicios de empleo tendrán que contar con personal capacitado para atender a las personas con discapacidad, y se incluirán herramientas digitales de formación para aquellas personas que están buscando trabajo.

https://www.economiadigital.es/economia/pension-incapacidad-permanente-nuevos-derechos-2.html?fbclid=IwAR17Kd5AO4-FE4UGux3a1KYvKnch8xLEdqjOkj8CU8nraYduhn1nFUeALP4

Uncategorized

Investigadores de la Politécnica diseñan un exoesqueleto para la rehabilitación de niños con distrofia muscular de Duchenne

10 MAYO 2023 11:45H MADRID
SERVIMEDIA


Un equipo internacional de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de la colombiana Universidad de San Buenaventura (USB) ha diseñado un exoesqueleto robótico para la asistencia en la terapia física de la marcha de niños con distrofia muscular de Duchenne.
El trabajo, publicado en la revista ‘Applied Sciences’, se ha centrado en el desarrollo de la ingeniería del exoesqueleto, es decir, en el diseño mecánico, electrónico y de sistemas de control. Las simulaciones numéricas han validado el rendimiento y la robustez del sistema diseñado lo que, de confirmarse en la futura evaluación clínica del exoesqueleto, tendría un impacto muy positivo en la calidad de vida de los pacientes.

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad que afecta a casi cinco de cada 100.000 niños varones. Al ser una enfermedad ligada al cromosoma X la padecen en su mayoría niños. Esta enfermedad se caracteriza por causar debilidad y fatiga muscular, falta de estabilidad al caminar, complicaciones cardíacas y respiratorias, especialmente en edades adultas. Estas características conducen al confinamiento de los niños a sillas de ruedas desde edades muy tempranas. Al ser considerada una enfermedad sin cura, los esfuerzos se enfocan en preservar la autonomía del paciente el mayor tiempo posible. En este sentido, la terapia física es la mejor herramienta para ralentizar la distrofia muscular.

Ante la falta de herramientas tecnológicas adecuadas para llevar a cabo la fisioterapia con pacientes de DMD, investigadores de la Universidad de San Buenaventura y de la Universidad Politécnica de Madrid han ideado el diseño mecánico, electrónico y de sistemas de control de un exoesqueleto robótico que permitiría automatizar los procesos de terapia física de estos pacientes. Esta tecnología tiene el objetivo de servir de apoyo al personal médico a la hora de ejecutar procesos de terapia con menor fatiga física, mayor repetibilidad y con una mejor valoración del progreso del paciente.

MODELO HÍBRIDO

Para el diseño de la ingeniería del exoesqueleto robótico y el estudio de su rendimiento, los investigadores han utilizado un modelo híbrido dinámico-matemático del exoesqueleto y el cuerpo de un niño según la antropometría de una población de niños de seis años. Las simulaciones numéricas han validado el rendimiento y la robustez del sistema. Según Álvaro Gutiérrez y Jaime Arcos-Legarda, investigadores de la ETSI de Telecomunicación de la UPM participantes en el estudio, “este exosqueleto está concebido como una herramienta de asistencia para el personal médico, quienes al final son los encargados de supervisar y ajustar las rutinas de movimiento para cumplir con los objetivos de rehabilitación“.

https://www.servimedia.es/noticias/investigadores-politecnica-disenan-exoesqueleto-para-rehabilitacion-ninos-distrofia-muscular-duchenne/3684679
Futuras investigaciones se enfocarán en la evaluación clínica del exosqueleto, que dará evidencias del impacto positivo que puede tener el uso de esta tecnología sobre la calidad de vida de los niños con DMD.

(SERVIMEDIA)
10 MAYO 2023
AHP/gja

Uncategorized

Los conductores con discapacidad podrán entrar en las Zonas de Bajas Emisiones

Desde el pasado 1 de enero, los municipios españoles que en los que vivan más de 50.000 habitantes y en los que se superen los límite de contaminantes están obligados a implantar una ZBE.

3 mayo 2023 13:00 | Iván García SostenibilidadEl Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cambiará el real decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Dichas zonas estarán autorizadas para dar acceso a los conductores con algún tipo de discapacidad.

Siempre que se garantice el cumplimiento de los objetivos de mitigación del cambio climático, la norma permite el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, como vehículos con los cuales se presten servicios públicos básicos, entre otros, servicios de emergencias o recogida de basuras.

La norma prevé también la necesidad de coordinación y cooperación permanentes entre administraciones, singularmente en los territorios insulares, áreas metropolitanas y en atención a la distribución urbana de mercancías.

Sin embargo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó el pasado 30 de enero una queja ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por considerar que el real decreto establece excepciones muy genéricas para el acceso, la circulación y el estacionamiento en las Zonas de Bajas Emisiones.

Por ello, propuso que se permita el acceso y la circulación de los vehículos conducidos por personas con alguna discapacidad o utilizados para trasladar a personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, especialmente adaptados para ello o no, con independencia del domicilio de la persona titular, del motivo de movilidad y de su origen y destino.

La Oadis abrió un expediente al respecto, al que tuvo acceso Servimedia, y trasladó esa queja al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que inicialmente no consideró necesario modificar el real decreto porque este deja en manos de los ayuntamientos aplicar las excepciones para entra en ZBE.

Igualmente, la queja llegó al Ministerio del Interior, que propuso modificar el real decreto en línea con lo solicitado por el Cermi, si bien precisó que el ministerio competente para ello es el de Transición Ecológica.

Representantes del Ministerio para la Transición Ecológica manifestaron esta misma semana a miembros del Cermi y de Oadis que trabajan en un cambio del real decreto, de forma que recoja como excepción a la prohibición de acceso a las ZBE a los vehículos que transporten o sean conducidos por titulares de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad.

https://www.esdiario.com/sostenibilidad/871664437/conductores-discapacidad-zbe.html

Uncategorized

La Generalitat de Catalunya convoca ayudas para adaptar las viviendas y pago del alquiler para personas mayores

La Agencia de la Vivienda de Catalunya ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinadas a personas mayores de 65 años para adaptar las viviendas y para el pago del alquiler o cesión de uso de viviendas o habitaciones.

Las ayudas para subvencionar las obras de arreglo del interior de las viviendas que faciliten y favorezcan la movilidad y la autonomía de las personas mayores incluyen los que se hagan para lograr las condiciones mínimas de habitabilidad; para adecuar a la normativa vigente las instalaciones de agua, gas, calefacción, electricidad y saneamiento; y las que sean para mejorar la accesibilidad, especialmente en cocinas y baños.

La Agencia de la Vivienda de Catalunya subvenciona el 100% del coste de las obras para adaptar la vivienda, con una cuantía máxima de 4.000 euros

La dotación presupuestaria de esta convocatoria de Agencia de la Vivienda de Cataluña, del Departamento de Territorio, es de 1,6 millones de euros y la previsión es que pueda favorecer 500 hogares en las cuales vive alguna persona mayor. Mediante esta subvención se puede pagar el 100% del coste de las obras, con una cuantía máxima de 4.000 euros por vivienda. El presupuesto de los trabajos no puede superar los 8.000 euros. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de junio.

Las bases reguladoras para acceder a esta convocatoria establecen que tienen derecho las personas que formen parte de una unidad de convivencia que incluya entre sus miembros alguna persona de 65 años o más, y que tenga falta autonomía o movilidad, o tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Hace falta que la vivienda a reformar sea el domicilio habitual y permanente de la persona beneficiaria y que se encuentre en las demarcaciones de Girona, Lleida y Tarragona y en Tierras del Ebro. Cómo es habitual, la convocatoria no incluye la demarcación de Barcelona, puesto que la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona tienen líneas de ayudas muy similares para el mismo colectivo de personas.

La persona solicitante tiene que ser la propietaria, usufructuaria o locataria de la vivienda y no puede tener, ni ella ni ninguno de los otros miembros de la unidad de convivencia, ni ninguna otra vivienda en propiedad en Cataluña. Además, hay que cumplir los requisitos económicos marcados para la convocatoria de no superar 2 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), de acuerdo con las tablas que se publican en la convocatoria.

https://www.geriatricarea.com/2023/04/21/la-generalitat-de-catalunya-convoca-ayudas-para-adaptar-las-viviendas-y-pago-del-alquiler-para-personas-mayores/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-contaminacion-agrava-y-favorece-la-expansion-del-covid-19-geriatricareanews_122&fbclid=IwAR2o_yzRtiXAflPS1GRPZ50DaYHwZbYYndAx2sH4ktvNGaV_KbReybIxgWE

Uncategorized

IV Comparecencia de Coral Hortal Japón para exigir la regulación normativa de la Asistencia Personal

Uncategorized

¿Conoces los parámetros de seguridad con los que debe contar un baño accesible?

Un artículo de Presto Equip
Las necesidades de un usuario de movilidad reducida en concordancia con el espacio en el que este frecuenta, ya sea en baños públicos, geriátricos, hospitales, hoteles, y en su propia vivienda, representan una parte primordial en el ámbito de la construcción debido a su necesidad de responder a la amplia serie de requerimientos y capacidades que faciliten la movilidad de estos usuarios.

Las instalaciones basadas en diseños accesibles favorecen a un amplio rango de usuarios, no solo a usuarios en silla de ruedas, personas con capacidades especiales o grado alto de dependencia, sino que también benefician a personas mayores, niños y adultos de corta y larga estatura, personas con sobrepeso, con problemas de salud temporal tales como, fracturas o que han pasado recientemente por una cirugía, así como aquellas que necesitan ayuda con sus actividades de aseo personal.

Con el fin de certificar el cumplimiento de las condiciones que garantizan que los aseos y baños, así como los elementos que los componen, estén perfectamente adaptados para que todas aquellas personas con discapacidad dispongan de las condiciones funcionales y dotaciones necesarias, el Código Técnico de la Edificación, en su Sección SUA 9, recoge los requerimientos funcionales y de dotación de elementos accesibles para que fabricantes y constructores tengan una línea de actuación clara y universal.


El baño, la estancia con más barreras arquitectónicas
Un espacio de baño accesible garantiza la autonomía, la seguridad, la dignidad, el confort y el ahorro de tiempo, no sólo de las personas que sufren este tipo de dificultades, sino también de aquellas que las acompañan. La falta de espacio entre el mobiliario, los equipamientos que dificultan la movilidad, o el no disponer de seguridad, puede ser un entorpecimiento en su rutina diaria.

La condición de los equipos y soluciones integrados obliga a cumplir con requisitos de espacio y limita el rango de alcance de los usuarios, es necesario que los arquitectos y diseñadores suministren espacio adicional para la utilización adecuada de estos dispositivos.

Conscientes de su responsabilidad con la sociedad, el equipo técnico de Presto Equip, aborda los aspectos a tener en cuenta a la hora de adecuar estos espacios a las necesidades de cada usuario, evitando errores de reforma, que cumplan con los estándares y normativas indicadas.

¿Qué barreras se encuentran las personas dependientes en su día a día a la hora de utilizar un cuarto de baño?

Fundamentalmente las barreras arquitectónicas. En cualquier baño que no esté pensado “per se” como baño adaptado, las personas dependientes, que por ejemplo estén obligadas a utilizar una silla de ruedas directamente no pueden acceder a él.


¿Los arquitectos, promotores y empresas de reformas están concienciados con la accesibilidad?
En la mayoría de los casos no hay una consciencia integrada. Si ésta existiera, los espacios se diseñarían desde su inicio contemplando el uso para todos. Lo que si existe es una consciencia de accesibilidad que toma en cuenta y cumple con la normativa exigida.


Las soluciones de Presto Equip cumplen con la normativas y legislaciones vigentes ¿Qué medidas y valores existen en la legislación de accesibilidad para cada uno de los elementos que componen el baño accesible?

Entre las características de los baños adaptados, podemos destacar las distancias con las que debe contar la estancia, así como la que hay entre los elementos que la componen. También depende del tipo de instalación si es privada o baño público o para equipar un centro especializado.

La legislación apunta que el interior de los baños debe ser suspendido, ergonómico y libre de obstáculos, con un espacio habilitado debajo del lavabo a una altura de entre 70 y 75 centímetros y el borde delantero entre 80 y 85 centímetros por encima del suelo. Estas son las medidas más características y prioritarias para proporcionar el uso a usuarios en silla de ruedas. También debe permitir hacer un círculo con un diámetro de 150 centímetros, con una dimensión mínima de 140 x 150 centímetros.

Además de estas dimensiones como principales a tener en cuenta en el proyecto, entraríamos a determinar el resto de los elementos sanitarios y barras de apoyo, donde la normativa también nos guía y se tiene muy en cuenta el perfil de necesidad del usuario.


¿Cómo debe ser un baño adaptado según estas normativas? ¿Con qué elementos debe contar?

Los elementos que componen un espacio de baño accesible variarán según el grado y necesidad de la persona con problemas de movilidad y en qué tipo de proyecto nos encontremos, si espacio público o privado..
Uno de los elementos principales son las barras de apoyo, así como los asideros y pasamanos, que deberán estar situados al alcance y la distancia adecuada para que todas las personas con movilidad reducida, discapacidad, minusvalía o de la tercera edad, cuenten con la accesibilidad necesaria para hacer uso de ellos.

Será necesaria la instalación de sanitarios adaptados que faciliten el acceso y la seguridad de uso. Lavabos suspendidos, platos de ducha enrasados e inodoros especiales que permitan un fácil uso con seguridad, sobre todo en casos de traslado desde la silla de ruedas.

La grifería es también un elemento fundamental a tener en cuenta. Dependiendo del tipo de usuario se aconseja que toda la grifería sea monomando, y que los espejos y barras de apoyo se sitúen a una altura accesible desde la silla de ruedas convencional. Pero en baños públicos, así como en viviendas que el usuario requiera, se debería poner grifos gerontológicos para mejor manejo, y dependiendo los casos grifería especial por activación electrónica o por voz.
Los usuarios que requieren de este tipo de baños accesibles necesitan que estos estén fabricado a medida y cuenten con alturas y dimensiones del mobiliario específicas para facilitarles el rango de alcance ¿Con qué requisitos debe cumplir el espacio de baño según la normativa?

El interior del baño debe estar libre de obstáculos a una altura de al menos 70 centímetros, y además debe permitir hacer un círculo con un diámetro de 150 centímetros, lo que significa que deberá contar con una dimensión mínima de 140 x 150 centímetros.


¿Qué costes suelen tener este tipo de baños? ¿Es su presupuesto similar al de un baño estándar?

Actualmente el coste de un baño adaptado es superior al de uno común, el hecho de emplear un mayor número de equipamientos técnicos para la sujeción, protección y accesibilidad de los usuarios que lo transitan, así como el uso de materiales y diseños especializados, hacen que el presupuesto de estos sea más elevado que los estandares. En muchos casos la fabricación ha de ser a medida para ofrecer la máxima accesibilidad y seguridad al usuario.


El futuro se encuentra en las soluciones domóticas ¿Consideráis que estas tecnologías pueden favorecer y alinearse con las necesidades de las personas con movilidad reducida?

Absolutamente. Introducir elementos adaptados que se integren o se oculten en el propio espacio dependiendo de las necesidades del usuario a través de la domótica es un futuro muy próximo.

Los fabricantes especializados con tecnologías propias innovamos con nuevos sistemas que permiten personalizar cada uso según lo que el usuario necesita e incrementan el confort, no solo como exclusividad en uso, sino en seguridad y autonomía, lo que cobra un especial interés en necesidades para usuarios con capacidades de todo tipo, desde grifería que se active por voz a los grandes automatismos que integran todos los componentes del baño.

Si bien es cierto, que la estructura la vivienda es una estancia fundamental en la vida de cualquier persona, posee de gran importancia por ser el espacio donde la persona crea su propio ambiente ¿En la actualidad se pueden diseñar soluciones accesibles para baño que convienen funcionalidad con diseño?

Es muy importante crear un hogar acorde a nuestros gustos y necesidades, en todas las estancias, entre ellas los baños. Presto Equip al ser fabricante especializado, puede personalizar el baño con diseños y acabados fuera de lo estándar gracias a su tecnología de personalización de acabados LuxCover, defendiendo que un baño accesible y adaptado también puede ser una estancia cálida, con el máximo confort y elegancia, integrando la seguridad en el interiorismo del ambiente de baño.

https://www.geriatricarea.com/2023/04/04/conoces-los-parametros-de-seguridad-con-los-que-debe-contar-un-bano-accesible/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-contaminacion-agrava-y-favorece-la-expansion-del-covid-19-geriatricareanews_122&fbclid=IwAR2qVfWRh3vB_hyRCl-nPb4AISsqYrwCjcDdcAJrGi-StNezk_eSnIVER7g

Uncategorized