Teléfonos de interés

SERVEIS PÚBLICS I EMERGÈNCIES

TELÈFON
Bombers 93 815 00 80
Centre d’Atenció Primària 93 895 79 06
Correus 93 895 67 08
Creu Roja 93 814 30 30
Deixalleria municipal 663 76 96 94
Emergències 112
Farmàcia López (Marítim) 93 895 28 04
Farmàcia Montaner (Nucli Antic) 93 895 07 03
Farmàcia Nova (Eixample) 93 895 30 05
FECSA-ENHER Telèfon d’avaries 900 77 00 77
Guàrdia Civil 93 814 70 50
Hospital de Sant Antoni Abat 93 893 16 16
Hospital Sant Camil 93 896 00 25
Mossos d’Esquadra 93 657 11 50
Organisme de Gestió Tributària – Diputació de Barcelona 93 472 92 48
Parròquia de Santa Maria 93 895 00 30
Policia Local 93 895 01 32
Policia Nacional 93 893 25 08
RENFE 902 24 02 02
SOREA – Servei municipal d’aigua 93 895 77 07
Taxi Agustín 653 79 98 57
Taxi Albert 627 73 20 86
Taxi Daniel Flores 653 79 98 57
Taxi Montse 609 36 51 53

 

AJUNTAMENT DE CUBELLES

 

DIRECCIONES Y TELEFONOS AJUNTAMENT DE CUBELLES

Comments are closed.