ES PRORROGA UN ANY LA VIGÈNCIA DE LES TARGETES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I PER AL TRANSPORT COL·LECTIU

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través d’una resolució, ha prorrogat la vigència de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu que caduquen entre l’1 de març i la data de finalització de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. Aquesta pròrroga durarà fins un any després de la finalització de l’estat d’alarma i de les seves pròrrogues successives. Un cop hagi acabat l’estat d’alarma, les persones titulars de les targetes que caduquin durant aquest període, tindran l’obligació de sol·licitar la renovació.

RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d’11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&language=ca_ES&documentId=873370


http://ecom.cat/ca/actualitat/noticies/es-prorroga-un-any-la-vigencia-de-les-targetes-daparcament-persones-amb?fbclid=IwAR1JKrmxA8cvgRitMf9l1dXe1Fj-KgL8IbpfakGj6r5-28V0gmDZP84gp_A

Uncategorized

Comments are closed.