La valoració de la discapacitat i la dependència ja es pot fer a Vilanova

Des de fa una setmana, La Plataforma Centre Multiserveis acull les oficines de valoració del CAD (Centre d’Atenció a Persones Discapacitades), al qual se sumarà en uns dies el SEVAD (Servei de Valoració de la Dependència).

Fins ara, les persones que requerien una avaluació del seu grau de discapacitat o dependència s’havien de desplaçar a Barcelona, amb les molèsties que això suposava.

El servei de valoració el presta la Generalitat de Catalunya, a través de la gestió del Consorci Sanitari de l’Anoia, que des del mes de febrer ofereix el CAD a Vilanova (primer a la Fundació Hospital Sant Antoni Abat i ara a La Plataforma), per als usuaris de l’Alt Penedès i el Garraf.

L’Ajuntament s’ha fet càrrec de les obres d’adequació de l’espai, que acull un metge, una psicòloga, una treballadora social i una administrativa.

La regidora de Serveis Socials, Gisela Vargas, explica que «amb l’obertura d’aquesta oficina s’eviten desplaçaments a Barcelona, a vegades de persones amb problemes de mobilitat, i a la vegada es millora la coordinació amb els tècnics dels serveis socials municipals, alhora que ens serveix per tenir una radiografia de la situació actual al territori».

El CAD ofereix informació, valoració i orientació de les persones amb discapacitat física, sensorial i psíquica (sigui intel·lectual o derivada d’una malaltia mental).

Paral·lelament hi ha un equip de 3 treballadores socials que fan la valoració de les situacions de dependència (SEVAD), desplaçant-se als domicilis de les persones que han sol·licitat la llei de dependència.

El Centre d’Atenció a Persones Discapacitades és un servei que valora el grau de discapacitat de les persones i indica, a través d’un informe tècnic, el diagnòstic i el grau de discapacitat de cada sol·licitant.

Hi poden accedir persones que pateixen alguna malaltia permanent la qual pot comportar conseqüències que afectin les activitats de la vida diària, o persones que pateixen alguna discapacitat seqüela d’una malaltia física, psíquica i/o sensorial i que necessitin saber aquest grau.

L’equip del CAD realitza la valoració i emet un dictamen tècnic facultatiu que avalua el grau de discapacitat segons les taules de valoració establertes per la normativa aplicable. Aquest informe es remet a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), que reconeixerà el grau que correspongui i ho comunicarà directament a la persona interessada.

Les persones que puguin acreditar el grau de discapacitat podran beneficiar-se de diferents prestacions del Departament d’Acció Social i Ciutadania i de totes les accions assistencials existents per a persones amb discapacitat, com els certificats d’aptitud física pel treball, per accedir a la reserva de places per a persones amb discapacitat de les convocatòries als cossos de funcionaris de totes les administracions, per a la obtenció de la targeta d’aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat i amb dificultats de mobilitat, la reducció de l’IVA en la matriculació de vehicles, la desgravació de la quantia establerta a l’efecte de la declaració de la renda, per sol·licitar habitatges adaptats i les subvencions existents per a la seva compra, o per a l’ingrés en residències, centres de dia, o assistència a centres ocupacionals.

http://www.eixdiari.cat/societat/doc/72168/valoracio-de-la-discapacitat-i-la-dependencia-a-la-plataforma.html

Uncategorized

Comments are closed.