El 6,5% de les llars han demanat ajuda per a aliments, roba o béns bàsics

MARIA ALTIMIRA Barcelona

Algun membre del 6,5% de les llars de Catalunya reconeix haver demanat ajuda a familiars, amics, entitats privades o religioses per a aliments, roba o altres béns bàsics durant l’any 2016, segons l’enquesta de condicions de vida publicada per l’Idescat. Concretament, un 4,4% manifesta haver-ne demanat a parents i persones amb qui manté una relació d’amistat, un 1% a entitats religioses i privades i l’1,1% restant ho hauria fet per les dues vies.

Les dades de l’informe també apunten un lleuger increment en el nombre de persones que es troben en una situació de risc de pobresa. Aquesta taxa va ser del 19,2% l’any 2016, 0,2 punts per sobre de la xifra registrada un any abans. En aquest context, la Taula del Tercer Sector ha advertit que la pobresa s’està cronificant i ha assegurat que la renda garantida de ciutadania podria revertir la situació, tal i com ha recollit l’agència de notícies ACN.

Per grups d’edat, els majors de 65 anys en risc d’exclusió van experimentar el major creixement, d’uns 3 punts, fins a assolir el 15%. Els menors de 16 anys van assolir la taxa més alta amb un 24% però la xifra va experimentar un descens de 3,9 punts respecte de 2015.

Segons la composició de la llar, aquelles amb fills dependents són les que tenen taxes més elevades de risc de pobresa amb un 23% malgrat que el percentatge s’ha reduït en dos punts. Dins d’aquest col·lectiu, l’índex més alt és el de les llars d’un adult amb un o més fills dependents. Una xifra que contrasta amb el 14,9% registrat entre el col·lectiu format per les llars sense fills dependents.

El llindar d’ingressos per sota del qual es considera que una llar està en situació de risc de pobresa es situa en els 10.054 euros anuals per una persona i 21.114 en aquells nuclis formats per dos adults i dos infants.

Entre els nous indicadors que ofereix l’enquesta, destaca aquell vinculat a la pobresa energètica que situa en el 1,4% de la població aquelles llars privades, per causes econòmiques i almenys en una ocasió, d’una font d’energia necessària per a realitzar les activitats de la vida diària.

http://m.ara.cat/societat/pobresa-llars-Catalunya_0_1802219905.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara

Uncategorized

Comments are closed.