A todos los partidos políticos

AMICU, ASSOCIACIÓ DE MINUSVALIDS I CUIDADORS, DE CUBELLES, DAVANT LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT ESPANYOL MANIFESTA QUE: COM A ASSOCIACIÓ NO HI ASSISTIRÁ A CAP ACTE POLITIC, O MITING, DE CAP PARTIT POLITIC O PLATAFORMA.
QUE, ELS MEMBRES DE LA JUNTA, EN SON LLIURES D’ASSITIR ALS ACTES POLITICS QUE EN VULGUIN ANAR, SEMPRE A TITOL PERSONAL.

QUE, EL PRESIDENT D’AMICU, DE FORMA VOLUNTARIA, NO ASSISTIRÁ A CAP ACTE POLITIC, NI A TITOL PERSONAL, PER EVITAR MALES INTERPRETACIONS QUE PUGUIN PERJUDICAR LA NOSTRA ASSOCIACIÓ.

Uncategorized

Comments are closed.