Pleno dia 21 de abril de 2015

Escrito que AMICU leyó en el pleno

catalá

Bona tarda; EM DIC ANTONI MORENTE, PRESIDENT I PORTANT-VEU DE LA ASSOCIACIÓ DE MISNUSVALIDS I CUIDADORS DE CUBELLES — AMICU

Hem demanat la paraula en el ple perquè ens sentim, com a associació i com a persones amb discapacitatS, ofesos, marginats, I FINS I TOT MENYSPREATS.
Vostès veuen normal que una associació com AMICU, QUE SOLS ES DEDICA A TASQUES SOCIALS EN TEMPS DE GREUS RETALLADES, no tingui cap subvenció per part dÁQUEST ajuntament? OI QUE NO? Per què? ¿No els sembla lícita la tasca que portem a terme des de fa més de 8 anys?, O ENS CASTIGUEN PER NO SER UNA ASSOCIACIÓ ADSCRITA A CAP PARTIT POLITIC ?

Els sembla malament que ajudem a persones sense recursos i exclosos, socialment? No és del seu grat que tinguem una vocalia que es dedica, en exclusiva, a recollir roba per a nens, i adults, bressols, parcs infantils, cotxets de nadó ajudes tècniques (cadires de rodes, bastons, crosses etc)? Els sembla malament?

Els HI sembla malament que ajudem, amb aliments, a les nostres famílies sense recursos?

Pot ser que només es fixin en la nostra web i facebook, molt crítics amb l’AJUNTAMENT, MALGRAT EL NOSTRE DESSIG, PERÒ NO ENS DEIXEN VOSTÈS CAP ALTRA SORTIDA, QUE LA DENUNCIA CONSTANT. perquè no veiem que Cubelles avençI en accessibilitat, en igualtat d’oportunitats per a tothom. Sí, som la majoria de les vegades, molt durs amb les seves accions. Tenim un Pla d’Accessibilitat que està, literalment, parat, sense pressupost i que significaria un gran avenç per a tothom.

Els sembla malament que organitzem dues o tres excursions, a l’any, pensades per a aquelles persones que no surten de casa i que necessiten relacionar-se i gaudir, per unes hores. Excursions culturals i a l’aire lliure. Els sembla malament?

Igual és que menyspreen un projecte premiat l’any 2009 amb el 3r premi i el 2010 amb el 5è premi de Catalunya, dotats amb 8.500 € i 5.500 € respectivament?
Els sembla malament que acompanyem a persones amb discapacitat al metge i especialistes amb els diners de les nostres butxaques? Si, amb els nostres diners, perquè AMICU amb prou feines si pot mantenir-se. Molts socis no poden pagar la quota anual de 10 € que aquest any hem hagut de pujar a 15 €, per no tenir cap ingrés extra.

Els van semblar malament els tallers que, amb tanta il·lusió, preparaven els nostres socis i companys discapacitats. Els van SUPRIMIR d’un dia per l’altre, per què? Els semblava malament que els nostres «professors», la majoria discapacitats, se sentissin útils per un dia a la setmana. Eren tallers d’il·lusió, d’alegria, de satisfacció. Eren els nostres tallers que van tenir molt D’èxit, que ens va fer tocar sostre en el nombre de socis, gairebé 400. Ens els van SUPRIMIR a nosaltres, a AMICU, i els segueixen permetent a altres associacions. ¿Aquestes
altres associacions, no fan «competència deslleial» a ningú? Les nostres si? No s’assabenten de res, dit amb tot el respecte !!

LA EXCUSA QUE S’ENS VA DONAR DESDE L’AJUNTAMENT PER A SUPRIMIR ELS NOSTRES TALLERS, VA SER, QUE FEIEM COMPETENCIA DESLLEIAL A EMPRESES DE CUBELLES. INCREIBLE I MISERABLE RESPOSTA, NO?? SI ¡!! I
També els sembla malament que assessorem i gestionem gratis ELS TRAMITS BUROCRATICS als nostres socis. Si no ho fem nosaltres, qui ho fa per ells? NINGÚ !!

No entenen a les persones amb discapacitat. El nostre món és diferent al de vostès. Tenim unes mancances que ningú veu, que ningú sent, però que ens afecten molt. La diferència entre Vostès i nosaltres, és que la nostra vida necessita de la seva voluntat, la que, per més que la busquem no trobem. Potser ens vegin, com aquelles persones que només protesten i ho fan en veu alta i perquè tot el món s’assabenti.

Vostès creuen que gaudim amb les denúncies que habitualment els fem? Estan molt equivocats els que entenguin que gaudim denunciant. Ens dol en l’ànima haver de denunciar al nostre ajuntament, però no ens queda altre remei que fer-ho. Que més voldríem nosaltres, que no haver de denunciar al nostre ajuntament. Res ens faria més feliços que comptessin amb nosaltres, que fessin les obres bé, que reconeguessin la nostra tasca, que s’adonessin que fem feliços a moltes persones pel simple fet d’escoltar i ajudar-les.

Mirin ser discapacitat és, per a nosaltres, una qualitat més de la persona. Perquè, a més de persones, som discapacitats i les nostres vides són molt més complicades que les seves. Podríem posar una infinitat d’exemples però em limitaré només a uns pocs amb els que m’entendran a la primera, segur. Tenim seriosos problemes per A utilitzar els transports públics, aquests que Vostès utilitzen amb tota normalitat … per a nosaltres, aquests transports són, la majoria de les vegades, impossibles d’utilitzar. Poder caminar pels carrers, cosa normal per a tothom, per a molts dels meus companys, és una aventura perillosa, en la qual, fins i tot es juguen la vida. El treball una cosa necessària per a les persones normals, per a nosaltres és un impossible. No hi ha treballs per a nosaltres perquè les limitacions que tenim ens ho impedeixen. I, si no hi ha feina, no hi ha ingressos. El 80% de les persones amb discapacitat són pobres, pobres de solemnitat, tenen uns ínfims ingressos que no els permet viure la seva vida amb la mínima dignitat.

Mirin, entre nosaltres, uns no poden caminar i necessiten cadira de rodes, altres no senten PARTS DEL SEU COS, o caminen amb crosses, amb dolor, o són cecs …, altres són discapacitats psíquics, i molts d’ells discapacitats físics i psíquics. Què els sembla? No es mereixen un suport per part del seu ajuntament? Els deixem tirats i que s’apanyin com puguin … Nosaltres mai els deixarem tirats, perquè ens mereixen molt de respecte, aquest respecte que no se’ls té des de les administracions.
No volem caritat, ni que sentin llàstima, volem incorporar-nos a la societat com a persones amb uns valors molt grans, que S’ens doni una oportunitat, potser una oportunitat «especial», perquè això sí, SOM ESPECIALS, que no disminuïts, ni minusvàlids, ni ximples, ni subnormals. Tenim una discapacitat que ens limita, però aquesta limitació fa que altres capacitats es multipliquin. COM A EXEMPLE ELS POSARÉ EL DE CRISTIAN MARTINEZ, GRAN DISCAPACITAT, I COM VOSTÈS SABEN CAMPIÓ DE CATALUNYA. TANT EL CRISTIAN CON LA SEVA FAMILIA EN SON SOCIS D’AMICU DESDE LA CREACIÓ D’AMICU.

Avui van a modificar el pressupost per poder donar una subvenció a associacions de Cubelles, però, que casualitat, entre aquestes associacions, no està AMICU …

No els demanem grans subvencions, aquestes queden per al futbol i per «els amiguets», nosaltres només exigim una ínfima quota del pastís econòmic … amb 2026 €, ens donarien l’oportunitat de fer 3 excursions a l’any. És molt demanar?

Incloguin AMICU en aquesta modificació del pressupost perquè els nostres socis se sentin MENYS exclosos I marginats, per Vostès, i perquè puguin gaudir unes hores a l’any. Bastants problemes tenen , bastants reptes han d’Afrontar cada dia.

Fins I TOT estan llevant les pensions a persones amb discapacitat i enviant-les a treballar, A treballar en què? I en llevar la pensió els tallen tots els drets que els corresponien … No hi ha dret !!

AQUEST REPRESENTANT D’AMICU, AL IGUAL QUE TOTS ELS MEMBRES DE LA JUNTA, , SENTIM VERGONYA ALIENA EN HAVER DE PRESENTAR AQUEST ESCRIT AL GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES QUE IGNORA, MALTRACTA, HUMILIA, MARGINA I GENS REPRESENTA AL COL-LECTIU DE PERSONES-VOTANTS DISCAPACITATS. AQUÍ INCLUIM UNA PETICIÓ QUE ENS HA FET LA NOSTRA VOCAL DISCAPACITADA SONIA ROMERO, CASADA, AMB EL MARIT A L’ATUR I AMB UN FILL, QUE PER A MÈS INRI SE LI HAN TRET TOTS ELS AJUTS, UNIC INGRES A CASA SEVA.

Somos unos maginados con mucha dignidad, pero para que esa dignidad pueda ser un poco mas completa tendría que ir acompañada con el derecho a la IP que se consedierion en su día!

Un madre o padre discapacitado dia tras dia tiene que demostrar mas que los demás y si añadimos que se le quita el recurso económico, no solo dejamos a los mayores de edad marginados pero también se arrastra a sus hijos menores que no tienen ninguna culpa de haber nacido de una madre o padre carente de salud. Ellos tienen toda la vida por delante pero si ya se les marginan por tener padres “diferentes”.

Estos esta escrito con lagrimas de impotencia y rabia, tanto por el derecho del discapacitado como el derecho del menor! Tengo que demostras mucho y me cuesta salud pero no parare porque en mi vida hay un ANGELl que se lo merece. No tiene porque ver su madre derrotada y llorando con miedo, aun no tiene edad! Su edad es divertirse, jugar, etc.
I per finalitzar, dir-los que qualsevol de vostès, si qualsevol, es pot veure com nosaltres … .perquè la vida et pot canviar en menys d’un segon.

Els demanem disculpes si alguns de vostès s’han sentit ofesos amb les nostres paraules, no era la nostra intenció, ELS HI asseguro.

RESPECTUOSAMENT, DEMANEN A AQUEST CONSISTORI S’INCLOGUI LA SUBVENCIÓ ANS ESMENTADA DE 2026 EUROS, ACOLLINT-NOS ALS PUNTS 8 I 9 DE L’ORDRE DEL DIA, APARTAT ALCALDIA PRESIDENCIA, I QUE AQUESTA PETICIÓ SIGUI DEBATUDA I VOTADA EN AQUEST PLE.

GRACIES.

castellano

Buenas tardes; ME LLAMO ANTONIO MORENTE, PRESIDENTE Y PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN DE MISNUSVALIDS Y CUIDADORES DE CUBELLES – AMICU

Hemos pedido la palabra en el pleno pORQUE nos sentimos, como asociación y como personas con discapacidades, ofendidos, marginados, E INCLUSO despreciados . Ustedes ven normal que una asociación como Amicu, QUE SOLO SE DEDICA A TAREAS SOCIALES EN TIEMPOS DE GRAVES RECORTES, no tenga ninguna subvención por parte de este Ayuntamiento? A QUE NO? ¿Por qué? ¿No les parece lícita la tarea que llevamos a cabo desde hace más de 8 años ?, o nos castigan POR NO SER UNA ASOCIACIÓN ADSCRITA A NINGUNA PARTIDO POLITICO

¿Les parece mal que ayudEmos a personas sin recursos y excluidos, socialmente? No es de su agrado que tengamos una vocalía que se dedica, en exclusiva, a recoger ropa para niños, y adultos, cunas, parques infantiles, cochecitos de bebé ayudas técnicas (sillas de ruedas,
bastones, muletas etc.)? Les parece mal?

Les parece mal que ayudamos, con alimentos, a nuestras familias sin recursos?

Puede que sólo se fijen en nuestra web y facebook, muy críticos con el AYUNTAMIENTO, PESE A NUESTRO deseo, PERO NO NOS DEJAN USTEDES NINGUNA OTRA SALIDA, QUE LA DENUNCIA CONSTANTE. porque no vemos que Cubelles avance en accesibilidad, en igualdad de oportunidades para todos. Sí, somos la mayoría de las veces, muy duros con sus acciones. Tenemos un Plan de Accesibilidad que está, literalmente, parado, sin presupuesto y que significaría un gran avance para todos.

Les parece mal que organizamos dos o tres excursiones, al año, pensadas para aquellas personas que no salen de casa y que necesitan relacionarse y disfrutar, por unas horas. Excursiones culturales y al aire libre. Les parece mal?

Igual es que desprecian un proyecto premiado en 2009 con el 3º premio y en 2010 con el 5º premio de Cataluña, dotados con  8.500 y 5.500 € respectivamente?

Les parece mal que acompañamos a personas con discapacidad al médico y especialistas con el dinero de nuestros bolsillos? Si, con nuestro dinero, porque AMICU apenas si puede mantenerse. Muchos socios no pueden pagar la cuota anual de 10 € que este año hemos tenido que subir a 15 €, por no tener ningún ingreso extra.

Les PARECIERON mal los talleres que, con tanta ilusión, preparaban nuestros socios y compañeros discapacitados. Los SUPRIMIERON de un día para otro, ¿Por qué? Les parecía mal que nuestros «profesores», la mayoría discapacitados, se sintieran útiles por un día a la semana. Eran talleres de ilusión, de alegría, de satisfacción. Eran nuestros talleres que tuvieron mucho éxito, que nos hizo tocar techo en el número de socios, casi 400. Nos los SUPRIMIERON a nosotros, a AMICU y los siguen permitiendo a otras asociaciones. ¿Estas
otras asociaciones, no hacen «competencia desleal» a nadie? La nuestra si?

No se enteran de nada, dicho con todo el respeto !! LA EXCUSA que se nos DIO DESDE EL AYUNTAMIENTO PARA SUPRIMIR NUESTROS TALLERES, FUE, que hacíamos COMPETENCIA DESLEAL A EMPRESAS DE CUBELLES. INCREIBLE Y MISERABLE RESPUESTA, NO ?? SI ¡!!

Y También les parece mal que asesoramos y gestionamos gratis los trámites burocráticos a nuestros socios. Si no lo hacemos nosotros, quién lo hace por ellos? NADIE !!

No entienden a las personas con discapacidad. Nuestro mundo es diferente al de ustedes. Tenemos unas carencias que nadie ve, que nadie siente, pero que nos afectan mucho. La diferencia entre Ustedes y nosotros, es que nuestra vida necesita de su voluntad, la que, por más que la buscamos no encontramos. Quizá nos vean, como aquellas personas que sólo protestan y lo hacen en voz alta y para que todo el mundo se entere.

Ustedes creen que disfrutamos con las denuncias que habitualmente les hacemos? Están muy equivocados los que entiendan que disfrutamos denunciando. Nos duele en el alma tener que denunciar a nuestro ayuntamiento, pero no nos queda más remedio que hacerlo. Que más quisiéramos nosotros, que no tener que denunciar a nuestro ayuntamiento. Nada nos haría más felices que contaran con nosotros, que hicieran las obras bien, que reconocieran nuestro trabajo, que se dieran cuenta de que hacemos felices a muchas personas por el simple hecho de escucharlas y ayudarlas.

Miren ser discapacitado es, para nosotros, una cualidad más de la persona. Porque, además de personas, somos discapacitados y nuestras vidas son mucho más complicadas que las suyas. Podríamos poner un sinfín de ejemplos pero me limitaré sólo a unos pocos con los que me entenderán a la primera, seguro. Tenemos serios problemas para utilizar los transportes públicos, esos que Ustedes utilizan con toda normalidad … para nosotros, esos transportes son, la mayoría de las veces, imposibles de utilizar. Poder caminar por las calles, algo normal para todos, para muchos de mis compañeros, es una aventura peligrosa, en la que, incluso se juegan la vida. El trabajo algo necesario para las personas normales, para nosotros es un imposible. No hay trabajos para nosotros porque las limitaciones que tenemos nos lo impiden. Y, si no hay trabajo, no hay ingresos. El 80% de las personas con discapacidad son pobres, pobres de solemnidad, tienen unos ínfimos ingresos que no les permite vivir su vida con la mínima dignidad.

Miren, entre nosotros, unos no pueden caminar y necesitan silla de ruedas, otros no sienten PARTES DE SU CUERPO, o caminan con muletas, con dolor, o son ciegos, sordos…, otros son discapacitados psíquicos, y muchos de ellos discapacitados físicos y psíquicos. ¿Qué les parece? No se merecen un apoyo por parte de su ayuntamiento? Los dejamos tirados y que apañen como puedan … Nosotros nunca los dejaremos tirados, porque nos merecen mucho respeto, ese respeto que no se les tiene desde las administraciones.

No queremos caridad, ni que sientan lástima, queremos incorporarnos a la sociedad como personas con unos valores muy grandes, que se nos de una oportunidad, tal vez una oportunidad «especial», porque eso sí, SOMOS ESPECIALES, que no disminuidos ni minusválidos, ni tontos ni subnormales. Tenemos una discapacidad que nos limita, pero esta limitación hace que otras capacidades se multipliquen.

COMO EJEMPLO el DE CHRISTIAN MARTINEZ, GRAN DISCAPACIDAD, Y COMO USTEDES SABEN CAMPEÓN DE CATALUNYA. TANTO EL CHRISTIAN CON SU FAMILIA SON SOCIOS DE AMICU DESDE SU CREACIÓN.

Hoy van a modificar el presupuesto para poder dar una subvención a asociaciones de Cubelles, sin embargo, que casualidad, entre estas asociaciones, no está AMICU … No les pedimos grandes subvenciones, éstas quedan para el fútbol y para «los amiguetes», nosotros sólo exigimos una ínfima parte del pastel económico … con 2.026 euros, nos darían la oportunidad de hacer 3 excursiones al año. Es mucho pedir? Incluyan AMICU en esta modificación del presupuesto para que nuestros socios se sientan MENOS excluidos Y marginados, por Ustedes, y para que puedan disfrutar unas horas al año. Bastantes problemas tienen, bastantes retos deben Afrontar cada día.

Hasta  están quitando las pensiones a personas con discapacidad y enviándolas a trabajar, A trabajar en qué? Y al quitar la pensión les cortan todos los derechos que les correspondían … No hay derecho !!
ESTE REPRESENTANTE DE AMICU, AL IGUAL QUE TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA,, SENTIMOS VERGÜENZA AJENA EN HABER PRESENTAR ESTE ESCRITO AL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE CUBELLES QUE IGNORA, MALTRATA, humilla,  Y PARA NADA REPRESENTA AL COLECTIVO DE PERSONAS-VOTANTES DISCAPACITADAS.

UNA PETICIÓN QUE NOS HA HECHO NUESTRA VOCAL DISCAPACITADA SONIA ROMERO, CASADA CON EL MARIDO EN PARO Y CON UN HIJO, QUE PARA MÁS INRI SE LE HAN QUITADO TODAS LAS AYUDAS, EL UNICO INGRESO EN SU CASA.
Somos unos maginados cono Mucha dignidad, pero para que esa dignidad pueda ser un poco mas completa tiene que ir acompanado con el derecho a la INCAPACIDAD PERMANENTE que se consedierion en su día!
Un madre o padre discapacitadas día tras día tiene que demostrar más que los demas y si añadimos que se le quita el recurs económico, no solo dejamos a los mayores de edad marginados sino que también se arrastra a los hijos menores que no tienen ninguna culpa de haber nacido de una madre o padre carente de salud. Ellos tienen toda la vida por delante pero si ya se las marginan por tener unos padres «diferentes».
Estos esta escrito con lágrimas de impotencia y rabia, tanto miedo el derecho del discapacitadas como el derecho del menor! Tengo que demostrar mucho más y me cuesta salud pero no parare porque en mí vida hay un Angel que se lo merece todo. No tiene porque ver a su madre derrotada y llorando con miedo, aun no tiene edad! Su edad es para divertirse, jugar, etc.

Y para finalizar, decirles que cualquiera de ustedes, si cualquiera, se puede ver como nosotros … .porque la vida te puede cambiar en menos de un segundo.

Les pedimos disculpas si algunos de ustedes se han sentido ofendidos con nuestras palabras, no era nuestra intención, se lo aseguro.
Respetuosamente, PEDIMOS A ESTE CONSISTORIO que incluya la SUBVENCIÓN ANTES MENCIONADA DE 2026 EUROS, acogiéndonos a los PUNTOS 8 Y 9 DEL ORDEN DEL DÍA, APARTADO ALCALDÍA PRESIDENCIA, Y QUE ESTA PETICIÓN sea debatida y votada en ESTE PLENO.
GRACIAS.

Uncategorized

Comments are closed.