CAIDA SOCIA DE AMICU, INFORME POLICIA LOCAL

Según consta en el INFORME DE LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES;

cita “textualmente” lo siguiente;

“..Que els agents actuants observen que en el citat lloc requerit , en pas peatonal hi ha varis clots “sent un perill per els usuaris” , produint presunrptes caigudes com la que s’infomla en aqucst informe.

y siguen diciendo “textualmente”;

“Que degut el desperfecte en el sòl de la via pública es va realitzar comunicat d’anomalia per la brigada de l’ajuntament de Cubelles amb nº 251/12 del que s’adjunta”

Uncategorized

Comments are closed.